Terma dan syarat

Laman web yang terletak di www.StrainLists.com (Laman") adalah karya berhak cipta milik StrainLists Holdings, Inc. ("StrainLists, ""kami,"" kami," dan/atau kami"), dan sekutunya, anak syarikat, syarikat induk, dan syarikat lain yang berkaitan. StrainLists menyediakan perkhidmatan tinjauan dan pesanan produk di kedai melalui kios di dispensari, serta laman web, termasuk StrainLists.com sub-domain, aplikasi mudah alih dan/atau perisian yang berkaitan yang menghoskan kandungan yang berkaitan dengan varieti ganja dan produk berkaitan yang merangkumi ulasan dan penilaian yang diberikan oleh penggunanya, direktori dispensari ganja dan penyedia perubatan, dan berita berkaitan ganja dan artikel lain (secara kolektif, dengan semua perkhidmatan lain yang disediakan oleh senarai ketat, "Perkhidmatan"). Ciri-ciri tertentu Laman atau perkhidmatan mungkin tertakluk kepada garis panduan tambahan, terma, atau peraturan, yang akan dipaparkan di laman atau perkhidmatan yang berkaitan dengan ciri-ciri tersebut. Semua terma, garis panduan, dan peraturan tambahan tersebut dimasukkan dengan merujuk kepada perjanjian ini. Rujukan kepada" pengguna"," anda "dan" anda " merujuk kepada anda, pengguna laman web dan/atau perkhidmatan kami.

SYARAT PENGGUNAAN INI ("PERJANJIAN") MENETAPKAN SYARAT YANG MENGIKAT SECARA SAH UNTUK PENGGUNAAN LAMAN DAN PERKHIDMATAN ANDA. DENGAN MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN, ANDA MENERIMA PERJANJIAN INI DAN ANDA MEWAKILI DAN MENJAMIN BAHAWA ANDA MEMPUNYAI HAK, KUASA, DAN KEUPAYAAN UNTUK MEMASUKI PERJANJIAN INI. ANDA TIDAK BOLEH MENGAKSES ATAU MENGGUNAKAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN ATAU MENERIMA PERJANJIAN JIKA ANDA TIDAK MEMPUNYAI KEUPAYAAN UNTUK MEMASUKI PERJANJIAN INI. JIKA ANDA TIDAK BERSETUJU DENGAN SEMUA PERUNTUKAN PERJANJIAN INI, JANGAN MENGAKSES DAN/ATAU MENGGUNAKAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN. JIKA ANDA MENGGUNAKAN LAMAN ATAU PERKHIDMATAN BAGI PIHAK SYARIKAT, ENTITI, ATAU ORGANISASI, ANDA MEWAKILI DAN MENJAMIN BAHAWA ANDA ADALAH WAKIL YANG DIBERI KUASA SYARIKAT, ENTITI, ATAU ORGANISASI TERSEBUT DENGAN KUASA UNTUK MENGIKATNYA KEPADA PERJANJIAN INI.

SILA BACA TERMA INI DENGAN TELITI, KERANA IA MENGANDUNGI PERJANJIAN UNTUK MENIMBANG TARA DAN MAKLUMAT PENTING LAIN MENGENAI HAK, REMEDI, DAN KEWAJIPAN UNDANG-UNDANG ANDA. PERJANJIAN UNTUK MENIMBANG TARA MEMERLUKAN (DENGAN PENGECUALIAN TERHAD) BAHAWA ANDA MENGEMUKAKAN TUNTUTAN ANDA TERHADAP KAMI UNTUK MENGIKAT DAN TIMBANG TARA AKHIR, DAN SETERUSNYA (1) ANDA HANYA AKAN DIBENARKAN UNTUK MENERUSKAN TUNTUTAN TERHADAP SYARIKAT SECARA INDIVIDU, BUKAN SEBAGAI PLAINTIF ATAU AHLI KELAS DALAM MANA-MANA KELAS ATAU TINDAKAN WAKIL ATAU PROSIDING, DAN (2) ANDA HANYA AKAN DIBENARKAN UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN (TERMASUK BANTUAN KEWANGAN, INJUNKSI, DAN PENGISYTIHARAN) SECARA INDIVIDU.

 1. PENAFIAN PENTING.

SEMUA MAKLUMAT YANG TERKANDUNG DI LAMAN DAN PERKHIDMATAN ADALAH UNTUK TUJUAN MAKLUMAT SAHAJA. Kandungan yang disiarkan oleh StrainLists di mana-mana laman web, KIOSK, aplikasi mudah alih, saluran media sosial, perkhidmatan kandungan pihak ketiga, atau iklan adalah untuk tujuan maklumat sahaja. StrainLists tidak menyokong, dan tidak bertanggungjawab untuk ketepatan atau kebolehpercayaan, apa-apa pendapat, nasihat, pernyataan, atau maklumat lain yang dibuat di laman atau perkhidmatan, termasuk kandungan pengguna dan bahan pihak ketiga (masing-masing seperti yang ditakrifkan di bawah). StrainLists tidak bertanggungjawab untuk hubungan anda dengan mana-mana dispensari, lokasi runcit, pembekal penjagaan kesihatan, mana-mana pihak ketiga, atau pengguna lain Laman atau perkhidmatan. StrainLists tidak diwajibkan untuk menyaring dispensari, lokasi runcit, penyedia penjagaan kesihatan, atau menu, kandungan, atau tawaran mereka untuk menentukan sama ada mereka layak atau dibenarkan oleh undang-undang untuk menyediakan perkhidmatan mereka atau untuk menentukan ketepatan menu mereka atau maklumat lain yang mereka berikan.

 • StrainLists tidak menawarkan nasihat perubatan. Apa-apa maklumat yang diakses melalui Laman dan perkhidmatan, atau dalam mana-mana laman media sosial StrainLists atau saluran adalah untuk tujuan maklumat dan pendidikan sahaja, tidak bertujuan untuk menjadi pengganti untuk nasihat perubatan, DIAGNOSIS, atau rawatan, dan tidak bertujuan untuk meliputi semua kegunaan mungkin, Arahan, Langkah berjaga-jaga, atau kesan buruk. Maklumat sedemikian termasuk, tanpa batasan, bahan pihak ketiga, Kandungan Pengguna, dan kandungan yang dijana oleh StrainLists yang diperoleh daripada kandungan pengguna (contohnya, sorotan terikan, atribut, dan DATA lain). Maklumat di laman web dan perkhidmatan dan disediakan melalui laman media sosial StrainLists dan saluran tidak boleh digunakan untuk DIAGNOSIS atau rawatan apa-apa keadaan perubatan. SENTIASA BERUNDING DENGAN PEMBEKAL PENJAGAAN KESIHATAN YANG BERKELAYAKAN JIKA ANDA MEMPUNYAI SEBARANG SOALAN MENGENAI KEADAAN PERUBATAN. Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat perubatan profesional atau kelewatan mencarinya kerana sesuatu yang telah anda baca di laman web, perkhidmatan, atau di laman dan saluran media sosial StrainLists

 • PENAFIAN DAN BATASAN LIABILITI YANG DISEBUTKAN DI ATAS TIDAK AKAN MENGEHADKAN PENAFIAN DAN BATASAN LIABILITI YANG LEBIH UMUM DALAM SEKSYEN 9 DAN 10 ATAU DI TEMPAT LAIN DALAM PERJANJIAN INI.
 1. KELAYAKAN DAN AKAUN.

2.1 kelayakan. Anda mesti berumur 21 tahun atau pesakit ganja perubatan yang berkelayakan untuk menggunakan laman web dan/atau perkhidmatan di Amerika Syarikat.

2.2 Penciptaan Akaun. Untuk menggunakan ciri - ciri tertentu laman web ini (contohnya, untuk menggunakan perkhidmatan), anda mesti mendaftar untuk akaun dengan StrainLists ("akaun StrainLists") dan memberikan maklumat tertentu mengenai diri anda seperti yang diminta oleh borang pendaftaran tapak. Anda mewakili dan menjamin bahawa: (A) semua maklumat pendaftaran yang diperlukan yang anda serahkan adalah benar dan tepat; dan (b) anda akan mengekalkan ketepatan maklumat tersebut pada setiap masa. Anda tidak boleh membuat lebih daripada satu akaun StrainLists. StrainLists boleh menggantung atau menamatkan akaun StrainLists anda mengikut Seksyen 6.4 dan 11.

support@StrainLists.com

2.4 Tanggungjawab Akaun. Anda bertanggungjawab untuk menjaga kerahsiaan maklumat log masuk akaun StrainLists anda dan bertanggungjawab sepenuhnya untuk semua aktiviti yang berlaku di bawah akaun StrainLists anda. Anda bersetuju untuk segera memberitahu StrainLists mengenai penggunaan yang tidak dibenarkan, atau disyaki penggunaan yang tidak dibenarkan, akaun StrainLists anda atau pelanggaran keselamatan yang lain. StrainLists tidak boleh dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kerugian atau kerosakan yang timbul daripada kegagalan anda untuk mematuhi keperluan di atas.

2.5 Perkhidmatan Rangkaian Sosial. Sebagai alternatif, kami boleh membenarkan anda untuk log masuk ke Laman atau perkhidmatan atau sebaliknya mengaitkan akaun StrainLists anda dengan kelayakan log masuk anda dari laman rangkaian sosial tertentu (contohnya, Facebook dan Twitter) (SNS"). Jika anda log masuk atau sebaliknya mengaitkan akaun StrainLists anda dengan kelayakan log masuk anda dari SNS, kami mungkin menerima maklumat tentang anda dari SNS tersebut, mengikut terma dan syarat (contohnya, terma penggunaan dan Dasar Privasi) SNS ("terma SNS"). Jika anda memilih untuk berkongsi maklumat anda dengan SNS ini, kami akan berkongsi maklumat dengan mereka mengikut pilihan raya anda. Syarat SNS SNS tersebut akan digunakan untuk maklumat yang kami dedahkan kepada mereka.

 1. TAPAK DAN APLIKASI MUDAH ALIH

3.1 Lesen. Tertakluk kepada terma perjanjian ini, StrainLists memberi anda lesen yang tidak boleh dipindah milik, bukan eksklusif untuk menggunakan Laman dan perkhidmatan untuk kegunaan peribadi dan bukan komersial anda. Tertakluk kepada terma perjanjian ini, StrainLists memberi anda lesen tidak boleh dipindah milik, bukan eksklusif untuk memasang dan menggunakan perisian StrainLists menyediakan untuk peranti mudah alih ("aplikasi mudah alih"), dalam format kod objek boleh laku sahaja, semata-mata pada peranti mudah alih pegang tangan anda sendiri dan untuk kegunaan peribadi anda, bukan komersial. Seperti yang digunakan dalam perjanjian ini, istilah "perkhidmatan" termasuk aplikasi mudah alih.

3.2 Sekatan Tertentu. Hak yang diberikan kepada anda dalam perjanjian ini adalah tertakluk kepada sekatan berikut: (A) anda tidak akan melesenkan, menjual, menyewa, memajak, memindahkan, menyerahkan, mengedarkan, menjadi tuan rumah, atau sebaliknya secara komersil mengeksploitasi Laman atau perkhidmatan; (b) anda tidak boleh mengubah suai, membuat kerja terbitan, membongkar, menyusun balik atau membalikkan jurutera mana-mana bahagian Laman atau Perkhidmatan; (c) anda tidak boleh mengakses Laman atau perkhidmatan untuk membina perkhidmatan yang sama atau kompetitif; dan (d) kecuali seperti yang dinyatakan secara nyata di sini, tiada bahagian Laman atau perkhidmatan boleh disalin, diterbitkan semula, diedarkan, diterbitkan semula, dipaparkan, disiarkan atau dihantar dalam apa jua bentuk atau dengan apa-apa cara. Apa-apa pelepasan masa depan, kemas kini, atau tambahan lain kepada fungsi Laman atau perkhidmatan hendaklah tertakluk kepada terma perjanjian ini. Semua notis hak cipta dan hak milik lain di mana-mana kandungan Laman atau perkhidmatan mesti disimpan pada semua salinannya.

3.3 pengubahsuaian. StrainLists berhak, pada bila-bila masa, untuk mengubah suai, menggantung, atau menghentikan Laman atau perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya dengan atau tanpa notis. Anda bersetuju bahawa StrainLists tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau kepada mana-mana pihak ketiga untuk sebarang pengubahsuaian, penggantungan, atau pemberhentian Laman atau perkhidmatan atau mana-mana bahagiannya.

3.4 pemilikan. Tidak termasuk Kandungan Pengguna, Anda mengakui bahawa semua hak harta intelek dalam laman dan perkhidmatan dimiliki oleh StrainLists atau pemberi lesen StrainLists. Penyediaan Laman dan perkhidmatan tidak memindahkan kepada anda atau mana-mana pihak ketiga apa-apa hak, hak milik, atau kepentingan dalam atau kepada hak harta intelek tersebut. StrainLists dan pembekalnya menyimpan semua hak yang tidak diberikan dalam perjanjian ini.

3.5 Platform Aplikasi. Anda mengakui dan bersetuju bahawa ketersediaan aplikasi mudah alih bergantung pada platform aplikasi pihak ketiga dari mana anda menerima aplikasi mudah alih, misalnya, Apple App Store atau Google Play Store ("App Platform"). Anda mengakui bahawa perjanjian ini adalah antara anda dan StrainLists dan bukan dengan Platform Aplikasi. StrainLists, bukan Platform Aplikasi, bertanggungjawab sepenuhnya untuk aplikasi, kandungannya, penyelenggaraan, perkhidmatan sokongan, dan jaminan daripadanya, dan menangani sebarang tuntutan yang berkaitan dengannya (contohnya, liabiliti produk, pematuhan undang-undang, atau pelanggaran harta intelek). Anda bersetuju untuk membayar semua yuran yang dikenakan oleh platform aplikasi berkaitan dengan aplikasi mudah alih. Setiap Platform Aplikasi mungkin mempunyai terma dan syarat tersendiri yang mesti anda setujui sebelum memuat turun aplikasi mudah alih daripadanya. Anda bersetuju untuk mematuhi, dan lesen anda untuk menggunakan aplikasi mudah alih dikondisikan atas pematuhan anda, semua perjanjian, terma, dan syarat penggunaan/perkhidmatan yang berkenaan, dan dasar lain dari Platform aplikasi yang berkenaan. Anda mengakui bahawa platform aplikasi (dan anak syarikatnya) adalah benefisiari pihak ketiga perjanjian ini dan akan mempunyai hak untuk menguatkuasakan perjanjian ini. Lihat Mengakses dan memuat turun aplikasi daripada Apple dalam seksyen 14.5 di bawah untuk terma dan syarat tambahan jika anda mengakses atau memuat turun aplikasi mudah alih daripada Apple App Store.

 1. Komunikasi

4.1 Mesej Teks. Dengan menggunakan perkhidmatan atau perisian, anda bersetuju dan bersetuju dengan StrainLists dan mereka yang bertindak bagi pihaknya menghantar mesej teks (SMS) kepada anda di nombor telefon yang anda berikan kepada kami. Mesej ini mungkin termasuk mesej Operasi mengenai penggunaan Perkhidmatan oleh anda, serta mesej pemasaran atau promosi lain. Mesej dari StrainLists, syarikat gabungannya dan penyedia perkhidmatan pihak ketiga yang diperlukan, mungkin termasuk tetapi tidak terhad kepada: komunikasi operasi mengenai akaun pengguna anda atau penggunaan perkhidmatan, kemas kini mengenai ciri baru dan sedia ada pada StrainLists, komunikasi mengenai promosi yang dijalankan oleh kami atau rakan kongsi pihak ketiga kami, dan berita mengenai StrainLists dan perkembangan industri. Caj pemesejan teks Standard yang dikenakan oleh pembawa telefon bimbit anda akan dikenakan kepada mesej teks yang kami hantar. Persetujuan anda untuk menerima teks promosi bukanlah syarat pembelian barang atau perkhidmatan yang ditawarkan oleh StrainLists. Jika anda menukar atau menyahaktifkan nombor telefon yang anda berikan kepada StrainLists, anda mesti mengemas kini maklumat akaun anda untuk membantu menghalang kami daripada berkomunikasi secara tidak sengaja dengan sesiapa sahaja yang memperoleh nombor lama anda. Anda bersetuju bahawa teks, panggilan, atau mesej prarakam mungkin dijana oleh sistem pendailan telefon Automatik dan dengan ini mengetepikan hak anda untuk meneruskan apa-apa tuntutan yang timbul di bawah Akta Perlindungan Pengguna Telefon ("TCPA"). Setakat mana tuntutan di bawah TCPA dianggap tidak boleh diketepikan, anda bersetuju bahawa dengan menggunakan perkhidmatan atau mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan yang tidak boleh diketepikan yang timbul di bawah TCPA akan ditimbang tara pada individu, bukan kelas atau wakil, asas, seperti yang dinyatakan dalam perenggan 13.

4.2 Pilih Keluar. Dengan menandatangani perjanjian ini, anda bersetuju untuk menerima mesej teks sehingga anda menarik diri. Anda boleh memilih untuk tidak menerima mesej teks promosi daripada StrainLists pada bila-bila masa dengan membalas STOP kepada mesej teks promosi daripada StrainLists. Anda boleh memilih untuk tidak menerima semua mesej teks dari StrainLists pada bila-bila masa dengan memotong akaun anda atau dengan membalas STOP kepada mana-mana mesej teks dari StrainLists. Nota: jika anda memilih untuk tidak menerima semua mesej teks daripada StrainLists, anda tidak akan dapat menggunakan perkhidmatan tertentu tanpa bersetuju untuk menerima mesej teks operasi. Anda boleh terus menerima mesej teks untuk tempoh yang singkat sementara StrainLists memproses permintaan anda, dan anda juga boleh menerima mesej teks yang mengesahkan penerimaan permintaan pilih keluar anda. Dengan menandatangani perjanjian ini, anda mengetepikan hak anda untuk meneruskan apa-apa tuntutan yang timbul di bawah TCPA yang berkaitan dengan apa-apa mesej yang dihantar kepada anda semasa permintaan opt-out belum selesai. Setakat mana tuntutan di bawah TCPA dianggap tidak boleh diketepikan, anda bersetuju bahawa dengan menggunakan perkhidmatan atau mengakses laman web ini, anda bersetuju bahawa apa-apa tuntutan yang tidak boleh diketepikan yang timbul di bawah TCPA akan ditimbang tara pada individu, bukan kelas atau wakil, asas, seperti yang dinyatakan dalam perenggan 13.

4.3 Pilih Semula. Anda boleh memilih kembali untuk menerima mesej teks dari StrainLists pada bila-bila masa dengan membalas mula mesej teks dari StrainLists.

4.4 Tolak Pemberitahuan. Apabila anda memasang apl mudah alih kami pada peranti mudah alih anda, anda bersetuju untuk menerima pemberitahuan tolak, iaitu mesej yang dihantar oleh apl pada peranti mudah alih anda walaupun apl mudah alih tidak dihidupkan. Anda boleh mematikan pemberitahuan dengan melawat peranti mudah alih anda \"tetapan\" halaman.

4.5 E-mel. Anda bersetuju bahawa kami boleh menghantar e-mel mengenai produk dan perkhidmatan kami, serta pihak ketiga. Anda boleh memilih keluar daripada e-mel promosi dengan mengikuti arahan berhenti melanggan dalam e-mel promosi.

 1. KANDUNGAN PENGGUNA

5.1 Kandungan Pengguna. "Kandungan Pengguna" bermaksud apa-apa dan semua maklumat dan kandungan yang pengguna serahkan kepada, atau menggunakan dengan, Laman atau perkhidmatan, termasuk tanpa batasan, kandungan dalam Profil Pengguna, Ulasan pengguna dan/atau penyiaran. Anda mengakui dan bersetuju bahawa StrainLists tidak bertanggungjawab terhadap sebarang Kandungan Pengguna, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan, kualiti, atau aspek lain. StrainLists tidak mengambil alih dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau pengguna lain untuk penggunaan atau penyalahgunaan mana-mana kandungan pengguna.

5.2 Kandungan Pengguna – Sekatan. Anda bersetuju untuk tidak menggunakan Laman Web, Perkhidmatan, atau mana-mana laman media sosial StrainLists atau saluran untuk mengumpul, memuat naik, menghantar, memaparkan, atau mengedarkan apa-apa Kandungan Pengguna yang (a) melanggar mana-mana hak pihak ketiga, termasuk apa-apa hak cipta, tanda dagangan, paten, rahsia perdagangan, hak moral, hak privasi, hak publisiti, atau mana-mana harta intelek lain atau hak proprietari; (b) adalah menyalahi undang-undang, mengganggu, kesat, tort, mengancam, berbahaya, invasif privasi orang lain, kesat, fitnah, palsu, sengaja mengelirukan, perdagangan fitnah, lucah, lucah, patently contohnya, bahan yang menggalakkan perkauman, ketaksuban, kebencian, atau kecederaan fizikal apa-apa jenis terhadap mana-mana kumpulan atau individu) atau bahan yang tidak menyenangkan dalam apa jua bentuk atau sifat; atau (C) melanggar mana-mana undang-undang, peraturan, atau kewajipan atau sekatan yang dikenakan oleh mana-mana pihak ketiga.

5.3 Kandungan Pengguna-Tanggungjawab Anda. Anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kandungan pengguna anda. Anda menanggung semua risiko yang berkaitan dengan penggunaan Kandungan Pengguna anda, termasuk apa-apa pergantungan kepada ketepatan, kesempurnaan atau kegunaannya oleh orang lain, atau apa-apa pendedahan Kandungan Pengguna anda yang membuat anda atau mana-mana pihak ketiga yang boleh dikenal pasti secara peribadi. Anda dengan ini mewakili dan menjamin bahawa Kandungan Pengguna anda tidak melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima (ditakrifkan di bawah). Anda tidak boleh menyatakan atau membayangkan bahawa Kandungan Pengguna anda dalam apa-apa cara yang disediakan, ditaja, atau disahkan oleh StrainLists. Anda mengakui dan bersetuju bahawa StrainLists tidak bertanggungjawab terhadap sebarang Kandungan Pengguna, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan, kualiti, atau aspek lain. StrainLists tidak mengambil alih dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau pengguna lain untuk penggunaan atau penyalahgunaan mana-mana kandungan pengguna. Oleh kerana anda sendiri bertanggungjawab terhadap kandungan pengguna anda (dan bukan senarai Strain), anda boleh mendedahkan diri anda kepada liabiliti jika, sebagai contoh, Kandungan Pengguna anda melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima atau undang-undang lain yang berkenaan. StrainLists tidak diwajibkan untuk membuat sandaran mana-mana Kandungan Pengguna dan Kandungan Pengguna boleh dipadamkan pada bila-bila masa. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk membuat salinan sandaran kandungan pengguna anda, jika anda inginkan.

5.4 Lesen. Anda dengan ini memberikan, dan anda mewakili dan menjamin bahawa anda mempunyai hak untuk memberikan, untuk menyekat lesen di seluruh dunia yang tidak boleh ditarik balik, tidak eksklusif, bebas royalti dan dibayar sepenuhnya untuk menghasilkan semula, mengedarkan, memaparkan dan melaksanakan secara terbuka, menyediakan karya terbitan, memasukkan ke dalam karya lain, dan sebaliknya menggunakan Kandungan Pengguna anda, dan untuk memberikan sublesen yang disebutkan di atas, semata-mata untuk tujuan memasukkan kandungan pengguna anda di laman dan perkhidmatan. Anda bersetuju untuk mengetepikan secara tidak boleh ditarik balik (dan menyebabkan diketepikan) apa-apa tuntutan dan pernyataan hak moral atau atribusi berkenaan dengan kandungan pengguna anda.

5.5 maklum balas. Jika anda memberikan StrainLists sebarang maklum balas atau cadangan mengenai Laman atau Perkhidmatan ("Maklum balas"), anda dengan ini menyerahkan kepada StrainLists semua hak dalam maklum balas dan bersetuju bahawa StrainLists mempunyai hak untuk menggunakan maklum balas dan maklumat yang berkaitan dengan apa-apa cara yang difikirkan sesuai. StrainLists akan menganggap sebarang maklum balas yang anda berikan kepada StrainLists sebagai tidak sulit dan tidak dimiliki. Anda bersetuju bahawa anda tidak akan mengemukakan kepada StrainLists apa-apa maklumat atau idea yang anda anggap sebagai sulit atau proprietari.

 1. DASAR PENGGUNAAN YANG BOLEH DITERIMA.


6.1 ulasan. Anda mesti mempunyai akaun dan alamat e-mel yang sah untuk memberikan ulasan di StrainLists. Sebelum menyiarkan ulasan, anda perlu mengesahkan alamat e-mel anda yang dikaitkan dengan akaun StrainLists anda. Anda bersetuju untuk tidak menyiarkan ulasan di laman, perkhidmatan, atau mana-mana laman media sosial StrainLists atau saluran yang tidak berdasarkan pengalaman peribadi anda atau sebaliknya direka untuk sebarang tujuan selain menyediakan pengguna lain di laman dengan penerangan yang tepat tentang pengalaman peribadi anda. Ulasan berdasarkan pengalaman terpakai, bukan peribadi tidak dibenarkan. Sebagai tambahan kepada sekatan lain yang terkandung dalam Dasar Penggunaan Boleh Diterima, ulasan yang dipaparkan di laman web, perkhidmatan, atau mana-mana halaman atau saluran media sosial StrainLists tidak boleh: (a) ditulis secara eksklusif dalam huruf besar; (b) diciplak; (c) mengandungi spam, iklan, dan/atau pautan ke laman web luaran; (d) mengandungi maklumat yang meremehkan tentang mana-mana pekerja dispensari atau mana-mana orang lain, (e) mengandungi penerangan yang terlalu terperinci atau seksual tentang penampilan fizikal individu, atau serangan peribadi yang cabul terhadap individu atau kumpulan individu tertentu yang bergabung dengan dispensari, (F) mengandungi rujukan kepada dispensari atau pesaing selain daripada produk atau dispensari yang dikaji semula, atau (g) mengandungi rungutan peribadi yang tidak berkaitan. Jika anda seorang pemilik, sukarelawan, atau pekerja dispensari, anda tidak boleh menyiarkan ulasan tentang dispensari atau produk anda atau mengenai dispensari atau produk pesaing anda. Sebagai pemilik dispensari, anda bertanggungjawab untuk menyederhanakan dan menguatkuasakan dasar penggunaan boleh diterima pada semua ulasan yang diposkan ke halaman dispensari anda.

6.2 gambar. Fail gambar mesti menampilkan produk yang mereka gambarkan secara eksklusif dan tidak boleh merangkumi bahagian badan, latar belakang yang tidak kemas atau berantakan, pembungkus produk, mata wang, peralatan, nama jenama, atau objek lain selain produk itu sendiri. Fail gambar mestilah jelas dan tidak boleh kabur, kabur, atau mengandungi pantulan kilat. Produk harus berpusat dalam fail imej. Fail gambar mesti mengandungi gambaran produk yang tepat yang mereka gambarkan. Fail imej tidak boleh mengandungi pornografi atau imej grafik lain dan mesti mematuhi garis panduan yang ditetapkan dalam Seksyen 6 ini.

6.3 Sekatan Teknologi. Di samping itu, kamu setuju untuk tidak menggunakan Tapak atau Perkhidmatan kepada: (a) naik, menghantar, atau mengedarkan apa-apa virus komputer, cacing, atau apa-perisian yang dimaksudkan untuk merosakkan atau mengubah sistem komputer atau data; (b) hantar yang tidak diminta atau tidak dibenarkan iklan, bahan-bahan promosi, mel sampah, spam, surat berantai, skim piramid, atau apa-apa bentuk duplikasi atau mesej yang tidak diminta, sama ada komersial atau jika tidak; (c) menuai, kumpul, kumpul atau memasang maklumat atau data mengenai pengguna lain, termasuk alamat e-mail, tanpa persetujuan mereka; (d) mengganggu, mengganggu, atau membuat sebuah beban yang tidak wajar di server atau jaringan terhubung ke Tapak atau Perkhidmatan atau melanggar peraturan, dasar atau prosedur seperti rangkaian; (e) cuba atau menyamar sebagai seorang pengguna atau StrainLists atau mendapatkan akses ke Situs atau Perkhidmatan, lain sistem komputer atau rangkaian disambungkan kepada atau digunakan bersama-sama dengan Tapak atau Perkhidmatan, melalui laluan perlombongan atau cara lain; (f) mengganggu atau mengganggu dengan yang lain pengguna menggunakan dan kenikmatan Tapak atau (g) memperkenalkan perangkat atau automatik agen atau skrip untuk Tapak atau Perkhidmatan untuk menghasilkan beberapa akaun, menghasilkan automatik carian, pertanyaan dan pertanyaan, atau untuk jalur, mengikis, atau milikku data dari Tapak atau Perkhidmatan.

6.4 pemantauan, penggantungan, dan Penamatan. Kami berhak (tetapi tidak mempunyai kewajipan) untuk mengkaji semula mana-mana Kandungan Pengguna (termasuk mana-mana fail imej atau ulasan), menyiasat, dan/atau mengambil tindakan yang sewajarnya terhadap anda mengikut budi bicara kami (termasuk mengeluarkan atau mengubah suai kandungan pengguna anda, menamatkan akaun StrainLists anda mengikut Seksyen 11, dan/atau melaporkan anda kepada pihak berkuasa penguatkuasaan undang-undang) jika kami mengikut budi bicara kami mengesyaki bahawa anda telah melanggar Dasar Penggunaan Boleh Diterima atau mana-mana peruntukan lain perjanjian ini atau sebaliknya mewujudkan liabiliti untuk kami atau mana-mana orang lain.

 1. Ganti rugi.

Anda bersetuju untuk menanggung rugi dan memegang StrainLists (dan pegawai, pekerja, dan ejennya) tidak berbahaya daripada mana-mana dan semua kerugian, kerosakan, liabiliti, tuntutan, tindakan, penghakiman, anugerah, penalti, denda, kos dan/atau perbelanjaan (termasuk yuran peguam yang munasabah) yang timbul daripada atau berkaitan dengan apa-apa tuntutan atau permintaan yang dibuat oleh mana-mana pihak ketiga disebabkan oleh atau yang timbul daripada (I) penggunaan atau penyalahgunaan Laman atau perkhidmatan anda, (ii) Kandungan Pengguna anda, (iii) pelanggaran perjanjian ini; atau (iv) pelanggaran undang-undang atau peraturan yang berkenaan. StrainLists berhak, atas perbelanjaan anda, untuk mengambil alih pertahanan dan kawalan eksklusif apa-apa perkara yang anda dikehendaki untuk menanggung rugi kami dan anda bersetuju untuk bekerjasama dengan pertahanan kami terhadap tuntutan ini. Anda bersetuju untuk tidak menyelesaikan apa-apa perkara tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada StrainLists. StrainLists akan menggunakan usaha yang munasabah untuk memberitahu anda tentang apa-apa tuntutan, tindakan atau prosiding sedemikian apabila menyedari ia.

 1. INTERAKSI PIHAK KETIGA; BAHAN PIHAK KETIGA; TAWARAN; MENU; PENGGUNA LAIN; PELEPASAN.

8.1 Interaksi Pihak Ketiga. Semasa penggunaan Laman atau perkhidmatan, anda boleh membuat surat-menyurat dengan, membeli barangan dan/atau perkhidmatan daripada, atau mengambil bahagian dalam promosi pembekal perkhidmatan pihak ketiga, Pengiklan, atau penaja yang menunjukkan barangan dan/atau perkhidmatan mereka melalui perkhidmatan. Khususnya, StrainLists bukan pihak kepada sebarang transaksi yang mungkin anda masukkan dengan pihak ketiga. Apa-apa aktiviti sedemikian, dan apa-apa terma, syarat, jaminan, atau perwakilan yang berkaitan dengan aktiviti sedemikian, adalah semata-mata antara anda dan pihak ketiga yang berkenaan. StrainLists tidak mempunyai liabiliti, kewajipan atau tanggungjawab untuk apa-apa surat-menyurat, pembelian, transaksi, atau promosi antara anda dan mana-mana pihak ketiga sedemikian. Anda bersetuju bahawa adalah menjadi tanggungjawab anda untuk mengambil langkah berjaga-jaga yang munasabah dalam semua tindakan dan interaksi dengan mana-mana pihak ketiga yang anda berinteraksi melalui perkhidmatan.

8.2 Bahan Pihak Ketiga. Laman atau perkhidmatan mungkin memaparkan, termasuk, atau menyediakan kandungan pihak ketiga (termasuk data, maklumat, aplikasi artikel atau produk, perkhidmatan dan/atau bahan lain) atau mengandungi pautan ke laman web, perkhidmatan, dan iklan pihak ketiga untuk pihak ketiga seperti tawaran dan menu dispensari, termasuk harga, Nama produk, dan penerangan produk setiap Menu (ditakrifkan di bawah) (secara kolektif, "Bahan Pihak Ketiga"). Anda mengakui dan bersetuju bahawa StrainLists tidak bertanggungjawab untuk bahan pihak ketiga, termasuk ketepatan, kesempurnaan, ketepatan masa, kesahihan, pematuhan hak cipta, kesahihan, kesopanan, kualiti atau aspek lain. StrainLists tidak mengambil alih dan tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti atau tanggungjawab kepada anda atau mana-mana orang atau pengguna lain untuk apa-apa bahan pihak ketiga. Bahan dan pautan pihak ketiga disediakan semata-mata sebagai kemudahan kepada anda dan anda mengakses dan menggunakannya sepenuhnya atas risiko anda sendiri. Apabila anda memaut kepada bahan pihak ketiga, terma dan dasar pihak ketiga yang berkenaan dikenakan, termasuk amalan privasi dan pengumpulan data pihak ketiga. Anda perlu membuat apa-apa penyiasatan yang anda rasa perlu atau sesuai sebelum meneruskan apa-apa transaksi yang berkaitan dengan bahan pihak ketiga tersebut.

8.3 tawaran. Laman atau perkhidmatan mungkin memaparkan, termasuk, atau menyediakan kupon, kod promosi, hadiah, sampel, dan tawaran lain dari dispensari yang disenaraikan (secara kolektif, "tawaran"). Tawaran merupakan "bahan pihak ketiga" di bawah perjanjian ini. StrainLists memaparkan tawaran ini di laman web dan perkhidmatan sebagai bentuk iklan untuk dispensari penyenaraian ("Offeror") sahaja. Semua tawaran ditawarkan secara langsung oleh pembekal yang berkenaan, dan mungkin tertakluk kepada terma, syarat, atau sekatan tambahan pembekal atau di bawah undang-undang yang berkenaan, sama ada atau tidak terma, syarat, atau sekatan tambahan tersebut dimasukkan secara nyata di laman atau perkhidmatan. Pembekal, dan bukan senarai strain, bertanggungjawab sepenuhnya untuk: (a) penebusan perjanjian; (b) pematuhan semua aspek perjanjian dengan undang-undang yang terpakai (termasuk tanpa had, iklan, penebusan, dan terma, syarat dan sekatan yang berkaitan dengannya); (c) semua barangan dan perkhidmatan yang diberikan kepada anda berkaitan dengan Perjanjian; dan (D) semua kecederaan, penyakit, ganti rugi, tuntutan, liabiliti dan kos yang boleh menyebabkan anda menderita, secara langsung atau tidak langsung, sepenuhnya atau sebahagian, sama ada berkaitan dengan penggunaan atau penebusan perjanjian atau tidak.

8.4 Pengguna Lain. Setiap pengguna Laman atau perkhidmatan bertanggungjawab sepenuhnya untuk mana-mana dan Semua Kandungan Pengguna dan bahan Pihak Ketiga. Oleh kerana kami tidak mengawal kandungan pengguna dan/atau bahan pihak ketiga, anda mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang Kandungan Pengguna dan/atau bahan pihak ketiga, kami tidak membuat jaminan mengenai ketepatan, mata wang, kesesuaian, atau kualiti mana-mana Kandungan Pengguna dan/atau bahan pihak ketiga, dan kami tidak bertanggungjawab terhadap sebarang kandungan pengguna dan/atau bahan pihak ketiga. Interaksi anda dengan pengguna Laman atau perkhidmatan lain (termasuk dispensari) adalah semata-mata antara anda dan pengguna tersebut. Anda bersetuju bahawa StrainLists tidak akan bertanggungjawab bagi apa-apa kerugian atau kerosakan yang ditanggung akibat daripada mana-mana interaksi tersebut. Jika terdapat pertikaian antara anda dan mana-mana Laman atau perkhidmatan pengguna, kami tidak berkewajipan untuk terlibat.

8.5 pelepasan. Dalam pertimbangan penggunaan Laman dan perkhidmatan, anda dengan ini melepaskan dan selama-lamanya melaksanakan StrainLists (dan pegawai-pegawai kami, pekerja, ejen, pengganti, dan penerima serah hak) daripada, dan dengan ini mengetepikan dan melepaskan hak-hak anda berkenaan dengan, setiap masa lalu, pertikaian masa kini dan masa depan, tuntutan, kontroversi, permintaan, hak, kewajipan, liabiliti, tindakan dan punca tindakan setiap jenis dan sifat (termasuk tuntutan yang berkaitan dengan privasi, penerimaan mesej teks, kecederaan peribadi, kematian, dan kerosakan harta benda), diketahui atau tidak diketahui, yang telah timbul atau timbul secara langsung atau tidak langsung daripada, atau berkaitan atau secara tidak langsung kepada, sebarang interaksi dengan, atau tindakan atau peninggalan, pengguna laman atau perkhidmatan lain, interaksi pihak ketiga, atau bahan pihak ketiga. JIKA ANDA SEORANG PEMASTAUTIN CALIFORNIA, ANDA DENGAN INI MENGETEPIKAN SEKSYEN KOD SIVIL CALIFORNIA 1542 BERKAITAN DENGAN PERKARA DI ATAS, YANG MENYATAKAN: "PELEPASAN UMUM TIDAK MELIPUTI TUNTUTAN YANG PEMIUTANG ATAU PIHAK YANG MELEPASKAN TIDAK TAHU ATAU MENGESYAKI WUJUD DALAM NIKMATNYA PADA MASA MELAKSANAKAN PEMBEBASAN DAN BAHAWA, JIKA DIKETAHUI OLEHNYA AKAN MENJEJASKAN PENYELESAIANNYA DENGAN PENGHUTANG ATAU PIHAK YANG DIBEBASKAN."Jika anda bukan pemastautin California, anda dengan ini bersetuju bahawa pelepasan di atas terpakai kepada semua tuntutan, termasuk tuntutan yang anda tidak tahu wujud pada masa anda menandatangani perjanjian ini.

 1. Penafian

LAMAN DAN PERKHIDMATAN DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN "SEBAGAIMANA TERSEDIA" DAN KAMI (DAN PEMBEKAL KAMI) DENGAN JELAS MENAFIKAN, SETAKAT YANG DIBENARKAN OLEH UNDANG-UNDANG YANG TERPAKAI, APA-APA JAMINAN DAN SYARAT APA-APA JENIS, SAMA ADA NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK JAMINAN ATAU SYARAT KEBOLEHDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK, KESERONOKAN TENANG, KETEPATAN, ATAU BUKAN PELANGGARAN. Tanpa mengehadkan perkara di atas, StrainLists (dan pembekal kami) tidak memberi jaminan bahawa Laman atau perkhidmatan: (A) akan memenuhi keperluan anda; (B) akan tersedia tanpa gangguan, tepat pada masanya, selamat, atau bebas ralat; atau (C) akan tepat, boleh dipercayai, bebas daripada virus atau kod berbahaya yang lain, lengkap, sah, atau selamat.

BEBERAPA BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGECUALIAN JAMINAN TERSIRAT, JADI PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK BERLAKU UNTUK ANDA

 1. BATASAN LIABILITI

Setakat yang dibenarkan oleh undang-undang yang terpakai, dalam apa jua keadaan StrainLists (dan pembekal kami) tidak akan bertanggungjawab kepada anda atau mana-mana pihak ketiga untuk apa-apa keuntungan yang hilang atau apa-apa ganti rugi tidak langsung, berbangkit, teladan, sampingan, khas, atau punitif yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini atau penggunaan anda, atau ketidakupayaan untuk menggunakan, Laman atau perkhidmatan, walaupun kami telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan sedemikian. AKSES KEPADA, DAN PENGGUNAAN, LAMAN DAN PERKHIDMATAN ADALAH MENGIKUT BUDI BICARA DAN RISIKO ANDA SENDIRI, DAN ANDA AKAN BERTANGGUNGJAWAB SEPENUHNYA TERHADAP SEBARANG KEROSAKAN PADA SISTEM KOMPUTER ANDA ATAU KEHILANGAN DATA YANG TERHASIL DARIPADANYA. Walau apa pun apa-apa yang bertentangan yang terkandung di sini, liabiliti StrainLists (dan pembekal kami) kepada anda untuk apa-apa kerosakan yang timbul daripada atau berkaitan dengan perjanjian ini (untuk apa jua sebab dan tanpa mengira bentuk tindakan), akan pada setiap masa terhad kepada yang lebih besar daripada (A) lima puluh dolar AS ($50) atau (B) jumlah yang telah anda bayar StrainLists dalam 12 bulan sebelum (jika ada). KEWUJUDAN LEBIH DARIPADA SATU TUNTUTAN TIDAK AKAN MEMBESARKAN HAD INI.

SESETENGAH BIDANG KUASA TIDAK MEMBENARKAN PENGEHADAN ATAU PENGECUALIAN LIABILITI UNTUK KEROSAKAN BERBANGKIT, JADI PENGEHADAN ATAU PENGECUALIAN DI ATAS MUNGKIN TIDAK TERPAKAI KEPADA ANDA DAN ANDA JUGA MUNGKIN MEMPUNYAI HAK UNDANG-UNDANG LAIN YANG BERBEZA DARI BIDANG KUASA KE BIDANG KUASA.

 1. TEMPOH DAN PENAMATAN.

Tertakluk kepada seksyen ini, perjanjian ini akan terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya semasa anda menggunakan Laman atau perkhidmatan. Kami boleh (a) menggantung hak anda untuk menggunakan Laman dan/atau perkhidmatan (termasuk Akaun StrainLists anda) atau (b) menamatkan perjanjian ini, pada bila-bila masa untuk apa-apa sebab mengikut budi bicara kami, termasuk untuk sebarang penggunaan Laman atau perkhidmatan yang melanggar perjanjian ini. Selepas penamatan perjanjian ini, akaun StrainLists anda dan hak untuk mengakses dan menggunakan Laman dan perkhidmatan akan ditamatkan dengan serta-merta. Anda memahami bahawa sebarang penamatan akaun StrainLists anda melibatkan penghapusan Kandungan Pengguna anda yang berkaitan dengannya dari laman web, perkhidmatan, dan pangkalan data langsung kami. StrainLists tidak akan mempunyai apa-apa liabiliti kepada anda untuk apa-apa penamatan perjanjian ini, termasuk untuk penamatan akaun StrainLists anda atau penghapusan kandungan pengguna anda. Walaupun selepas perjanjian ini ditamatkan, peruntukan berikut dalam perjanjian ini akan terus berkuat kuasa: seksyen 3.2-3.4, 4-14.

 1. DASAR HAK CIPTA.

StrainLists menghormati harta intelek orang lain dan meminta pengguna Laman dan perkhidmatan kami melakukan perkara yang sama. Sehubungan dengan Laman dan perkhidmatan kami, kami telah menerima pakai dan melaksanakan dasar yang menghormati undang-undang hak cipta yang memperuntukkan penyingkiran apa-apa bahan yang melanggar dan untuk Penamatan, dalam keadaan yang sesuai, Pengguna Laman dan perkhidmatan kami yang pelanggar berulang hak harta intelek, termasuk hak cipta. Jika anda percaya bahawa salah satu pengguna kami adalah, melalui penggunaan Laman Web dan perkhidmatan kami, menyalahi undang-undang hak cipta (s) dalam kerja, dan ingin mempunyai bahan yang didakwa melanggar dikeluarkan, maklumat berikut dalam bentuk pemberitahuan bertulis (menurut 17 USC 512(c)) mesti diberikan kepada ejen hak cipta yang ditetapkan kami:

12.1 tandatangan fizikal atau elektronik anda;

12.2 Pengenalpastian karya berhak cipta yang anda dakwa telah dilanggar;

12.3 Pengenalpastian bahan pada perkhidmatan kami yang anda dakwa melanggar dan yang anda minta kami Alih keluar;

12.4 maklumat yang mencukupi untuk membolehkan kami mencari bahan tersebut;

12.5 alamat, nombor telefon, dan alamat e-mel anda;

12.6 pernyataan bahawa anda mempunyai kepercayaan yang baik bahawa penggunaan bahan yang tidak menyenangkan tidak dibenarkan oleh pemilik hak cipta, ejennya, atau di bawah undang-undang; dan

12.7 satu kenyataan bahawa maklumat dalam pemberitahuan itu adalah tepat, dan di bawah penalti sumpah bohong, bahawa anda adalah sama ada pemilik hak cipta yang didakwa telah dilanggar atau bahawa anda diberi kuasa untuk bertindak bagi pihak pemilik hak cipta.

Sila ambil perhatian bahawa, menurut 17 U. S. C. 512(f), apa-apa salah nyataan fakta material (pemalsuan) dalam pemberitahuan bertulis secara automatik subjek pihak yang mengadu kepada liabiliti bagi apa-apa kerosakan, kos dan yuran peguam yang ditanggung oleh kami berkaitan dengan pemberitahuan bertulis dan dakwaan pelanggaran hak cipta.legal@StrainLists.com

 1. PERJANJIAN TIMBANG TARA DAN PENGECUALIAN PERCUBAAN JURI, PENGECUALIAN TINDAKAN KELAS, DAN KLAUSA PEMILIHAN FORUM.

Kecuali pertikaian yang dibawa ke mahkamah tuntutan kecil, semua pertikaian antara anda dan StrainLists yang timbul daripada, berkaitan dengan atau berkaitan dengan Laman atau perkhidmatan akan diselesaikan secara eksklusif melalui timbang tara yang mengikat menurut peraturan semasa Persatuan Timbang Tara Amerika ("AAA") untuk timbang tara komersial dan bukan di mahkamah. Perjanjian ini untuk menimbang tara terpakai kepada mana-mana tuntutan yang dibawa di bawah undang-undang mana-mana kerajaan negeri atau negara, termasuk tuntutan di bawah Akta Perlindungan Pengguna Telefon 1991, Akta Suruhanjaya Perdagangan Persekutuan, Akta Keselamatan Produk Pengguna, atau mana-mana undang-undang atau ordinan Persekutuan, Negeri atau tempatan yang lain. Tiada hakim atau juri dalam timbang tara dan anda bersetuju untuk mengetepikan hak anda untuk meneruskan tuntutan di mahkamah setakat yang dibenarkan oleh undang-undang. Prosedur timbang tara lebih mudah dan lebih terhad daripada peraturan yang berlaku di mahkamah dan semakan oleh mahkamah adalah terhad. Anda dan StrainLists bersetuju bahawa apa-apa timbang tara itu hendaklah dijalankan secara individu dan tidak dalam kelas, tindakan disatukan atau wakil. Walau apa pun apa-apa peruntukan dalam perjanjian ini yang bertentangan, jika pengecualian kelas dan tindakan wakil dalam hukuman terdahulu dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, bagaimanapun, anda atau kami tidak berhak kepada timbang tara, dan mana-mana tuntutan kelas atau tindakan wakil akan diteruskan di mahkamah bidang kuasa yang kompeten di King County, Washington. Perjanjian timbang tara ini dimeterai dan boleh dikuatkuasakan menurut Akta Timbang Tara Persekutuan. Anugerah penimbang tara boleh dimasukkan di mana-mana mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten. Walau apa pun apa-apa peruntukan dalam perjanjian ini yang berlawanan, kami bersetuju bahawa jika StrainLists membuat apa-apa perubahan masa depan kepada peruntukan penyelesaian pertikaian ini, ia tidak akan terpakai kepada mana-mana tuntutan individu(s) kira-kira yang anda telah memberikan notis kepada StrainLists. Maklumat mengenai AAA dan cara memulakan timbang tara boleh didapati di www.adr.org atau dengan menghubungi 800-778-7879. Sekiranya timbang tara dalam peruntukan bahagian ini didapati tidak dapat dilaksanakan atau tidak berlaku untuk perselisihan tertentu, maka proses tersebut harus dibawa secara eksklusif di mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten di King County, Washington. Anda dengan ini menerima bidang kuasa eksklusif mahkamah sedemikian untuk tujuan ini. Setakat penguatkuasaan perjanjian ini memerlukan rujukan kepada mana-mana undang-undang negeri, pihak-pihak bersetuju rujukan itu hendaklah kepada undang-undang negeri Washington tanpa mengambil kira konflik peruntukan undang-undang.

support@StrainLists.com

13.2 kerahsiaan. Semua aspek prosiding timbang tara, dan apa-apa keputusan, keputusan, atau anugerah oleh penimbang tara, akan dirahsiakan untuk manfaat semua pihak.

13.3 perubahan masa depan kepada Perjanjian Timbang Tara. Walau apa pun apa-apa peruntukan dalam Terma ini yang berlawanan, kami bersetuju bahawa jika ia membuat apa-apa perubahan masa depan kepada Perjanjian Timbang Tara ini (selain daripada perubahan kepada alamat notis) semasa anda adalah pengguna perkhidmatan, anda boleh menolak apa-apa perubahan tersebut dengan menghantar notis bertulis kepada kami dalam tempoh tiga puluh (30) hari kalendar perubahan kepada alamat notis yang disediakan dalam seksyen di bawah. Dengan menolak apa-apa perubahan masa depan, anda bersetuju bahawa anda secara individu akan menimbang tara apa-apa pertikaian antara kami mengikut bahasa Perjanjian Timbang Tara ini pada tarikh anda mula-mula menerima Terma ini (atau menerima apa-apa perubahan seterusnya kepada Terma ini).

 1. Umum

14.1 tiada sokongan atau penyelenggaraan. Anda mengakui dan bersetuju bahawa StrainLists tidak mempunyai kewajipan untuk menyediakan anda dengan apa-apa sokongan atau penyelenggaraan yang berkaitan dengan laman atau perkhidmatan.

14.2 perubahan kepada Terma Penggunaan. Kami boleh meminda Terma ini pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami. Jika kami berbuat demikian, kami akan menyiarkan terma yang diubah suai pada perkhidmatan. Pengubahsuaian akan berkuatkuasa serta merta. Anda bersetuju untuk menyemak Terma ini secara berkala supaya anda mengetahui sebarang pengubahsuaian. Penggunaan berterusan Laman atau perkhidmatan kami berikutan notis perubahan tersebut akan menunjukkan pengakuan anda terhadap perubahan tersebut dan persetujuan untuk terikat dengan terma dan syarat perubahan tersebut.

14.3 Maklumat Hak Cipta / Tanda Dagangan. Hakcipta Terpelihara 2016, StrainLists Holdings, Inc. Semua hak terpelihara. Strainlists logo; yang StrainLists hijau, ungu dan berkarat warna Merah digunakan dalam kombinasi; yang StrainLists hijau, ungu, dan berkarat warna Merah digunakan untuk hibrid, indica, dan sativa strain ganja; dan reka bentuk jubin StrainLists (secara kolektif, tanda") adalah tanda dagangan StrainLists Holdings, Inc. Apple, App Store, dan iTunes adalah tanda dagangan berdaftar Apple, Inc. ("Epal"). Google Play adalah tanda dagangan Google, LLC. Anda mengakui dan bersetuju bahawa anda tidak dibenarkan untuk menggunakan tanda StrainLists atau mana-mana tanda pihak ketiga yang dipaparkan di laman web kami tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada, masing-masing, StrainLists Holdings, Inc., Apple, atau pemilik tanda pihak ketiga tersebut.

14.4 mengakses dan memuat turun aplikasi daripada Apple. Syarat tambahan berikut dikenakan kepada mana-mana aplikasi mudah alih yang diakses melalui atau dimuat turun dari iTunes dan juga App Store ("App Store App Mobile App Source"):

(a) Anda mengakui dan bersetuju bahawa (I) perjanjian ini dimeterai antara anda dan StrainLists sahaja, dan bukan Apple, dan (ii) bahawa StrainLists, bukan Apple, bertanggungjawab sepenuhnya untuk aplikasi mudah alih bersumber dari App Store dan kandungannya. Lesen yang diberikan kepada anda dalam Perjanjian untuk menggunakan aplikasi dan perkhidmatan mudah alih bersumber App Store adalah hak yang tidak boleh dipindah milik untuk menggunakan aplikasi mudah alih bersumber App Store pada mana-mana peranti Apple yang anda miliki atau kawal, dan hanya seperti yang dibenarkan oleh peraturan penggunaan yang ditetapkan dalam Syarat Perkhidmatan App Store.

(b) Anda mengakui bahawa Apple tidak mempunyai kewajipan untuk memberikan apa-apa perkhidmatan penyelenggaraan dan sokongan berkenaan dengan aplikasi mudah alih bersumber App Store.

(C) Sekiranya berlaku sebarang kegagalan aplikasi mudah alih bersumber App Store untuk mematuhi sebarang waranti yang berkenaan, anda boleh memaklumkan Apple dan Apple akan membayar balik harga pembelian untuk aplikasi mudah alih bersumber App Store kepada anda. Setakat maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang yang berkenaan, Apple tidak akan mempunyai kewajipan waranti lain berkenaan dengan aplikasi mudah alih bersumber App Store. Seperti di antara StrainLists dan Apple, apa-apa tuntutan, kerugian, liabiliti, ganti rugi, kos atau perbelanjaan lain yang disebabkan oleh sebarang kegagalan untuk mematuhi apa-apa jaminan akan menjadi tanggungjawab tunggal StrainLists.

(D) anda dan StrainLists mengakui bahawa, antara StrainLists dan Apple, Apple tidak bertanggungjawab untuk menangani apa-apa tuntutan yang anda miliki atau apa-apa tuntutan mana-mana pihak ketiga yang berkaitan dengan aplikasi mudah alih bersumber App Store atau pemilikan dan penggunaan aplikasi mudah alih bersumber App Store, termasuk, tetapi tidak terhad kepada: (i) tuntutan liabiliti produk; (ii) sebarang tuntutan bahawa aplikasi mudah alih bersumber App Store gagal mematuhi sebarang keperluan undang-undang atau peraturan yang berkenaan; dan (iii) tuntutan yang timbul di bawah perlindungan pengguna atau undang-undang yang serupa.

(E) anda dan StrainLists mengakui bahawa, sekiranya terdapat sebarang tuntutan pihak ketiga bahawa App Store bersumber Mobile App atau pemilikan anda dan penggunaan App Store bersumber Mobile App melanggar hak harta intelek pihak ketiga, seperti antara StrainLists dan Apple, StrainLists, bukan Apple, akan bertanggungjawab sepenuhnya untuk penyiasatan, pertahanan, penyelesaian dan pelepasan apa-apa tuntutan pelanggaran harta intelek sedemikian setakat yang diperlukan oleh Terma.

(f) anda dan StrainLists mengakui dan bersetuju bahawa Apple, dan anak-anak syarikat Apple, adalah benefisiari pihak ketiga perjanjian yang berkaitan dengan lesen aplikasi mudah alih bersumber App Store anda, dan bahawa, apabila anda menerima terma dan syarat Perjanjian, Apple akan mempunyai hak (dan akan dianggap telah menerima hak) untuk menguatkuasakan perjanjian yang berkaitan dengan lesen aplikasi mudah alih bersumber App Store terhadap anda sebagai benefisiari pihak ketiga.

(g) anda mewakili dan menjamin bahawa (i) anda tidak berada di negara yang tertakluk kepada embargo kerajaan A. S., atau yang telah ditetapkan oleh kerajaan A. S. sebagai negara "penyokong pengganas"; dan (ii) anda tidak disenaraikan di mana-mana senarai kerajaan A. S. pihak yang dilarang atau dilarang.

(H) tanpa mengehadkan mana-mana terma syarat lain, anda mesti mematuhi semua terma perjanjian pihak ketiga yang berkenaan apabila menggunakan aplikasi mudah alih bersumber App Store.

14.5 pelbagai. Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian antara anda dan kami mengenai penggunaan Laman dan perkhidmatan. Kegagalan kami untuk menjalankan atau menguatkuasakan apa-apa hak atau peruntukan Perjanjian ini tidak akan beroperasi sebagai penepian hak atau peruntukan itu, dan tidak akan mana-mana latihan tunggal atau separa oleh StrainLists apa-apa hak atau kuasa di bawah ini menghalang pelaksanaan selanjutnya itu atau mana-mana hak lain di bawah ini. Tajuk bahagian dalam perjanjian ini adalah untuk kemudahan sahaja dan tidak mempunyai kesan undang-undang atau kontrak. Perkataan" termasuk "bermaksud" termasuk tanpa batasan."Jika mana-mana peruntukan Perjanjian ini, atas apa-apa sebab, dianggap tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan, peruntukan lain dalam perjanjian ini tidak akan terjejas dan peruntukan yang tidak sah atau tidak boleh dikuatkuasakan akan dianggap diubah suai supaya ia sah dan boleh dikuatkuasakan sehingga tahap maksimum yang dibenarkan oleh undang-undang. Tiada apa-apa yang terkandung di sini boleh ditafsirkan untuk mewujudkan hubungan pekerjaan, perkongsian, atau usaha sama antara anda dan StrainLists. Perjanjian ini, dan hak dan kewajipan anda di sini, tidak boleh diberikan, subkontrak, diwakilkan, atau dipindahkan oleh anda tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu StrainLists, dan apa-apa percubaan tugasan, subkontrak, delegasi, atau pemindahan yang melanggar perkara di atas akan menjadi batal dan tidak sah. Syarat-syarat perjanjian ini akan mengikat pemegang serah hak.

Laman Terkini

Jenis Ganja yang Disyorkan

Selamat datang ke StrainLists.com

Adakah anda sekurang-kurangnya 21?

Dengan mengakses laman web ini, anda menerima Terma Penggunaan dan Dasar Privasi.